Missie en Visie


De Kringloopwinkel Delft zamelt kleding, elektrische apparaten, fietsen, meubels, huisraad en allerlei andere ‘herbruikbare’ goederen in. Deze goederen worden tegen zo laag mogelijke prijzen verkocht in ons filiaal aan de Rotterdamseweg. Ons bedrijf heeft geen winstoogmerk.

Onze missie

Onze missie is in de eerste plaats gericht op het verschaffen van werkgelegenheid voor mensen met een relatief lange afstand tot de arbeidsmarkt. Dit streven koppelen wij aan het milieuverantwoord verwerken van alle door ons ingezamelde materiaal. De doelstelling hierbij is het leveren van een duurzame bijdrage aan een schoner milieu, door het actief stimuleren van afvalscheiding, hergebruik en recycling. Daarvoor maken wij afspraken met de gemeente Delft. Deze werkwijze zorgt voor de noodzakelijke continuïteit in de bedrijfsvoering.

Onze hoofdvestiging aan de Rotterdamseweg biedt een enorm grote collectie kleding, boeken, kinderspeelgoed, huishoudelijke artikelen, enkele fietsen, wit- en bruingoed (mits voorradig), bureaus, meubilair en bedden.

Kom dus snel langs!